Facultatea de Arte si Design Timisoara
Universitatea de Vest din Timisoara
 

Licenţă


Arte plastice - Pictură

Dintre genurile artelor plastice pictura cumulează cea mai semnificativă şi mai bogată tradiţie urmărind şi ilustrând devenirea spirituală şi culturală a omului de-a lungul istoriei, de la picturile rupestre, spre succesiunea marilor stiluri tradiţionale şi diversitatea curentelor moderne, la expresiile cromatice ale artei contemporane.

Astăzi, pictura produce sinteze postmoderne ale formelor şi valorilor tradiţiei în viziuni transistorice şi transculturale, reactualizate şi amplificate prin integrarea creativă a tehnicilor şi limbajului noilor tehnologii fotografice şi digitale.

Asimilarea noilor tehnologii de producere a imaginii artistice cromatice a deschis noi perspective aplicative picturii, completând funcţia ei esenţială, acea de avanpost şi laborator al cercetării fundamentale în artele vizuale.

Planurile de învăţământ ale specializării pictură reflectă complexitatea actuală a formelor şi conţinuturilor limbajului cromatic bidimensional cuprinzând discipline, vizând atât studiul teoretic şi practic al valorilor marilor tradiţii ale picturii în tehnicile uleiului şi altor medii clasice, precum şi discipline de studiu a diverselor tehnici şi tehnologii foto şi digitale, atât în plan practic-aplicativ cât şi conceptual-teoretic.

Pictura îşi menţine astăzi importanţa şi rolul fundamental în artele vizuale nu numai datorită prestigiului celei mai bogate tradiţii istorice, ci mai ales datorită faptului că are ca subiect imaginea vizuală colorată, adică în forma în care ochiul uman percepe realitatea înconjurătoare. Pictura posedă astfel limbajul cel mai adecvat redării fidele a realităţii fizice vizibile, a spectacolului lumii înconjurătoare, dar şi nelimitata libertate a proiecţiei imaginarului şi fanatasticului în perspective spaţiale cromatice de o varietate infinită.